تعاون در قرآن (پلت)

تعاون در قرآن
عنوان : تعاون در قرآن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/27
کلیدواژه‌ها :
  • قرآن
  • امر به معروف
  • نهی از منکر
  • تعاون
  • تعاون در قرآن
  • و تعاونوا علی البر و التقوی
  • و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان
  • و اتقوالله
  • معروف
  • منکر