لایه های اطلاعات (کیک اطلاعات) (پلت)

لایه های اطلاعات (کیک اطلاعات)
عنوان : لایه های اطلاعات (کیک اطلاعات)
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/24
کلیدواژه‌ها :
 • آگاهی
 • هوشمند
 • اطلاعات
 • لایه های اطلاعات کیک اطلاعات
 • استخبارات
 • اطلاعات هوشمند
 • تحقیقات
 • اطلاعات کاربری
 • اطلاعات پایه
 • پایه
 • کیک
 • کاربری