دکترین اینتلیجنس (پلت)

دکترین اینتلیجنس
عنوان : دکترین اینتلیجنس
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/27
کلیدواژه‌ها :
  • اندیشه
  • دکترین
  • ذهن
  • حواس
  • مغز
  • اعصاب
  • دکترین اینتلیجنس
  • اینتلیجنس