مدار اطلاعاتی (پلت)

مدار اطلاعاتی
عنوان : مدار اطلاعاتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/24
کلیدواژه‌ها :
 • اطلاعاتی
 • مدیران
 • اطلاعات
 • مدار اطلاعاتی
 • ورودی اطلاعات
 • جمع آوری
 • تجزیه تحلیل
 • بهره دهی و انتشار اطلاعات
 • مدیران و کاربران و مخاطبان
 • بهره‌دهی
 • تحلیل
 • تجزیه
 • انتشار
 • کاربران
 • مخاطبان
 • مدار
 • جمع‌آوری