شبکه خرد و اندیشه کاربردی مبتنی بر بیو دکترینولوژی (پلت)

شبکه خرد و اندیشه کاربردی مبتنی بر بیو دکترینولوژی
عنوان : شبکه خرد و اندیشه کاربردی مبتنی بر بیو دکترینولوژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/29
کلیدواژه‌ها :
  • بیو استراتژی
  • بیو استراتژیولوژی
  • بیو تاکتیک
  • بیو تاکتولوژی
  • بیو تکنیک
  • بیو تکنولوژی
  • شبکه خرد و اندیشه کاربردی مبتنی بر بیو دکترینولوژی
  • بیو دکترین