طرح ریزی استراتژیک در مکتب روندگرا (پلت)

طرح ریزی استراتژیک در مکتب روندگرا
عنوان : طرح ریزی استراتژیک در مکتب روندگرا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/29
کلیدواژه‌ها :
  • کلان نگری
  • اندیشمندان
  • نگرش سیستمی
  • معماران سیستم
  • آینده نگری
  • طرح ریزی استراتژیک در مکتب روندگرا
  • نظرگرایی
  • عمل گرایی
  • دکترینرین ها
  • نهادگرایی