روی‌کرد سیستمی در روندگرایی (پلت)

روی‌کرد سیستمی در روندگرایی
عنوان : روی‌کرد سیستمی در روندگرایی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/30
کلیدواژه‌ها :
  • کلان نگری
  • اندیشمندان
  • معماران سیستم
  • آینده نگری
  • همه جانبه نگری
  • عمل گرایی
  • نهادگرایی
  • نظر گرایی
  • روی‌کرد سیستمی در روندگرایی
  • استراتژیست ها