ساختار وزارت حیات (خانواده و زندگی) با روش ستاد عمومی (پلت)

ساختار وزارت حیات (خانواده و زندگی) با روش ستاد عمومی
عنوان : ساختار وزارت حیات (خانواده و زندگی) با روش ستاد عمومی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/19
کلیدواژه‌ها :
 • ساختار وزارت حیات خانواده و زندگی با روش عمومی
 • ریاست جمهوری
 • معاونت جنین
 • معاونت کودک
 • معاونت نوجوانان
 • معاونت جوانان
 • معاونت میان سالان
 • معاونت پیران
 • معاونت کهن سالان
 • معاونت اموات
 • معاونت ازدواج
 • معاونت ثبت احوال
 • استانی