مردم (پلت)

مردم
عنوان : مردم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/11/04
کلیدواژه‌ها :
  • سیستم
  • مردم
  • امت
  • نظام
  • حکومت
  • مُلک