مردم (پلت)

مردم
عنوان : مردم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/11/04
کلیدواژه‌ها : سیستم | مردم | امت | نظام | حکومت | مُلک