مشغله (پلت)

مشغله
عنوان : مشغله
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/11/04
کلیدواژه‌ها :
  • سیستم
  • مردم
  • سرزمین
  • حکومت
  • مشغله
  • تخصص
  • شغل