مشغله (پلت)

مشغله
عنوان : مشغله
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/11/04
کلیدواژه‌ها : سیستم | مردم | سرزمین | حکومت | مشغله | تخصص | شغل