ماهیت دکترین در دکترینولوژی مدرن (پلت)

ماهیت دکترین در دکترینولوژی مدرن
عنوان : ماهیت دکترین در دکترینولوژی مدرن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/24
کلیدواژه‌ها : استراتژی | تاکتیک | تکنیک | فلسفه | مدیریت | ماهیت دکترین | دکترینولوژی مدرن | چیستی | چرایی | چگونگی