اطلاعیه پیرامون جلسات فاقد لینک دانلود ویدئوی تدریس

(1389/01/27)
ضمن عرض پوزش از تمامی مخاطبین و دانشجویان محترم، جلساتی که فاقد لینک دانلود ویدئو هستند، هنوز آماده نشده‌اند و به مرور در فهرست، اضافه خواهند شد. از اینکه با صبر خود ما را در این راه همراهی می‌کنید کمال امتنان را داریم.