جلسه 315 کلبه کرامت

1390/10/08
  • دانلود ویدیو جلسه
  • دانلود اسناد جلسه
  • تهیه نسخه DVD
جلسات مرتبط
303 - 315 - 324 - 344 - 385 - 400 - 414 - 479 - 835
اسناد مرتبط با جلسه
پلت
سرمایه‌گرایی رقابتی تطبیقی
سرمایه‌گرایی رقابتی تطبیقی