کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی

کلبه کرامت

دانــــــش دکترینولوژی

دانش دکترینولوژی (يا قاعدة القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است. تبیین اين قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حيث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است.«کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت» متولی تولید و تبیین دانش دکترینولوژی است.بر مبنای نقشه‌ی این دانش، ساختار محتوایی کلبه کرامت به سرفصل‌ها و روی‌کردهای متعدد تقسیم می‌شود

سرفصل‌های دکترینولوژی

محتوای هر دانش بر اساس محورهای اصلی خود به سرفصل‌های متعدد تقسیم می‌شود. دانش دکترینولوژی نیز بر اساس نقشه‌ی آن، به سرفصل‌های مختلف تنظیم می‌شود. سرفصل‌های این دانش از این قسمت قابل دسترسی هستند. فهرست سرفصل‌ها در حال تکمیل می‌باشند.

سیر‌های مطالعاتی

با توجه به سال‌ها برگزاری جلسات کلبه کرامت و حجم زیاد مطالب، ممکن است شروع مطالعه کلبه کرامت برای افرادی که به تازگی قصد این کار راد دارند دشوار باشد. در این قسمت می‌توانید از بین سیر‌های مطالعاتی موجود با توجه رشته و علایقتان یکی از سیر‌ها را انتخاب کنید.

کرســــی نظـــــریه‌پردازی دانــــــش دکترینولوژی

مؤثرترین راه تولید، بومی‌سازی، و گفتمان‌سازی پیرامون هر علم، برگزاری کرسی نظریه‌پردازی است. بنابراین تدبیر امام خامنه‌ای برای ایجاد جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم نیز بر پایه‌ی برگزاری «کرسی‌های نظریه‌پردازی» قرار گرفته است. در این چارچوب، «کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی» محفلی برای تولید علم بومی با موضوع مطالعه‌ی قواعد پایه‌ی حاکم بر خلقت و به ویژه جوامع انسانی با عنوان «قاعده القواعد» در جهت نیل به کرامت انسانی است. به این ترتیب، محتوا و روش این کرسی در تقابل با هر آن چیزی است که بر پایه‌ی قواعد حاکم بر خلقت نباشد و کرامت انسانی را آماج خود کند. «کلبه کرامت» تلاشی است فکری و عملی برای نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی پیرامون «علم مبارزه در اسلام».

دوره یکم

کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت با تعلیم «استاد حسن عباسی» از بهمن ماه 1385 تأسیس، و بحمدالله تاکنون ادامه یافته است. در این دوره روی‌کردها و سرفصل‌های مختلف دانش دکترینولوژی برای نخستین بار در کشور تولید شده و به طور عمومی آموزش داده شده‌اند. دانشجویان و طلاب بسیاری از این کلاس‌ها به صورت حضوری و غیرحضوری بهره برده‌اند و پایان‌نامه‌های متعدد با موضوعات مختلفی را دفاع کرده‌اند.

دوره‌های دیگر

اطلاعات جلسات و سرفصل‌های دوره‌های دوم، سوم و چهارم کلبه کرامت که در آن‌ها دوره‌ی اصلی کلبه کرامت مورد بازبینی و بسط و شرح قرار می‌گیرند.

1081

جلسات برگذار شده

642

جلسات تدوین شده

3499

اسناد و پلت های منتشر شده

آخرین جلسات برگزار شده